Er valt altijd iets te beleven in het Meetjeslandse Krekengebied

 

logo bao.jpg

Alle wegen leiden naar de Boerekreek

Wegbeschrijving vanaf de EXPRESSWEG N49 (E34) Antwerpen – Kust

Neem afrit WATERVLIET-KAPRIJKE. U rijdt het dorp Kaprijke binnen.

Volg gewoon de baan, ook aan de rotonde rijdt u rechtdoor. Na ongeveer 2 km rijdt u BENTILLE-dorp binnen.

U moet voor de DELHAIZE-winkel linksaf (pijltje Boerekreek). Na ongeveer een halve km slaat u net voor de kerk van Bentille rechtsaf de Sint-Jansstraat in. Na een 3-tal km komt u in het dorpje SINT-JAN IN EREMO.

 

De Boerekreek in het MEETJESLAND

Sint-Jansstraat 132

9982 Sint-Jan-in-Eremo

Sint-Jan in Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, Watervliet en Sint-Laureins … namen die je voor velen eerst moet spellen. Een wat verloren streek in het noorden van Oost-Vlaanderen, een poldergebied tussen Eeklo en Zeews-Vlaanderen.

Verloren voor stadsmussen, thuiszitters en TV-maniakken.

Maar wat een streek om te ontdekken voor natuurliefhebbers of dagrecreanten! Hier heeft de natuur nog vrij spel. Hier zijn geen autowegen of industrieterreinen.

Men zou geneigd zijn te zeggen dat dit landschap daar reeds eeuwen ligt, zonder veranderd te zijn. En toch: als er één landschap is dat sinds zijn eerste bewoning in de elfde eeuw grondig veranderd is, dan is het wel het POLDERLAND.

De aarde is vele honderden miljoenen jaren oud en er is een voortdurende wisselwerking geweest tussen land en water. Waar vroeger land was, is nu zee (vissers halen mammoettanden uit hun netten) en waar eens zee was, is nu land (in diepere aardlagen vinden we fossiele schelpen).

In de 13de eeuw ontstonden de meeste dorpen in dit toen nog woeste gebied, dorpen waarvan het merendeel nu nog bestaat, dorpen waaronder Sint-Jan in Eremo, een dorp met enkele huizen.  

Als één van de markante relicten uit een ver verleden ligt hier de Boerekreek en het is aan deze kreek dat BLOSO een sportcentrum heeft uitgebouwd, volledig geïntegreerd in het landschap. Kantoor, refter, slaapaccomedatie, botenloodsen en kleedkamers werden ondergebracht in oude schuren.

Op vrijdag 23 mei 2008 werd de nieuwbouw van het sportcomplex geopend.

Uit de openingstoespraak van Burgemeester Annick Willems:

De Deputatie en Provincieraad werden bereid gevonden om de overname te realiseren, eerst gemeenschappelijk met de gemeente en na 2-3 jaar werd de exploitatie geheel toevertrouwd aan de provincie, dienst Sport. Via een beheerscommissie werd gezorgd dat de gemeente nog inspraak had in de programmatie en activiteiten en advies over de nieuwbouw kon formuleren.

 

 

Advertenties