Bezoek aan het educatief Plattelandscentrum MEETJESLAND

Er zal ook plaats voorzien worden voor de hoeveprocucten uit het Meetjesland. Op kook-en demonstratiemomenten zullen hoeveprocucten in de uitgebouwde keuken verwerkt worden.

Een duiding waarom het Plattelandscentrum in een oude melkerij is ondergebracht.

  • Er wordt een film getoond die op een bevattelijke wijze een inzicht moet geven in de sector

  • Daarnaast wordt het profiel geschetst van de land- en tuinbouw in het Meetjesland.

  • Vanuit de geschiedenis wordt doormiddel van een tijdslijn, een aantal actualiteiten geduid.

  • De diverse productiekolommen waarbij de land- en tuinbouw de producenten zijn, zullen op een aanschouwelijke wijze worden voorgesteld.

  • Demogelijke voordelen met betrekking tot de sector, zullen beantwoord worden vanuit de alom aanwezige wetgeving binnen de sector.

  • Er zal ook plaats voorzien worden voor de hoeveprocucten uit het Meetjesland. Op kook-en demonstratiemomenten zullen hoeveprocucten in de uitgebouwde keuken verwerkt worden.

  • Tenslotte zal er ook een beeld gegeven worden van het leven op he platteland.

  • Tevens zal er op diverse plaatsen in het centrum de mogelijkheid aanwezig zijn om vanuit de actualiteit gegevens toe te voegen.

Een hele boterham, die verwerkt werd in een fuctioneel en aantrekkelijk centrum. Het Plattelandscentrum is dan ook een ideale inleiding op het bezoeken van één of meerdere actieve land- of tuinbouwbedrijven.

Het ligt in de bedoeling om vragen uit te lokken over een sector en die vragen worden nadien bij het bezoek aan het land- en tuinbouwbedrijf, beantwoord door de land- of tuinbouwer zelf.

 

 http://www.plattelandscentrum.be/

 

Advertenties