2015

Op vrijdag 30 oktober – net voor de herfstvakantie – wuifden we de laatste school van 2015 uit. Plattelandsklassen Boerekreek houdt zijn winterstop.
’t Was een jaar vol afwisseling, vooral wat het weer betreft. Mooie zonnige lente- en zomerdagen wisselden af met koude, stormachtige voorjaars- en najaarsdagen.

We mochten dit jaar in totaal 20 scholen ontvangen aan de Boerekreek. Dat betekent meer dan 880 leerlingen en hun leerkrachten en begeleiders die kozen voor onze unieke extra muros formule, namelijk een intense afwisselende beleving van het Platteland zoals je in de fotoreportage kan zien.

Het Meetjeslandse Krekengebied … altijd wat te beleven: leeruitstappen naar diverse landbouwbedrijven, streekverkenning te voet en met de fiets, natuurwandeling, wateronderzoek, sport op in en rond de Boerekreek … En heel wat scholen organiseren daar bovenop nog eigen activiteiten: een quiz, een knutseluurtje, de fuif op donderdagavond …

In juni 2015 namen we afscheid van Anne-Marie, onze natuurgids. Zij zocht andere oorden vol natuur op. Vierentwintig jaar begeleidde zij de natuurwandelingen voor onze Plattelandsklassers. Tijdens de bijeenkomst van de Plattelandsklassen-medewerkers op maandagavond 27 april 2015 werd zij uitvoerig in de bloempjes gezet. Daarvan zie je ook enkele fotootjes op het einde van ons filmpje. 

Gelukkig kwamen een aantal degelijke gidsen onze ploeg versterken: Norbert, Marc, Carine en Stanny. Daardoor wordt ons keuzeaanbod wel enorm groot want elke gids legt zijn eigen accenten.

En tot slot: een speciaal woordje van dank voor het personeelsteam van het Provinciaal Sportcentrum Boerekreek mag absoluut niet ontbreken, de mensen van het secretariaat, de keuken- en onderhoudsploeg, de schitterende sportmonitoren. Oprechte dank voor het heerlijke verblijf in deze prachtige infrastructuur … 

 

Advertenties